• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Gminy Babice

20 października 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działek położonych w obrębie Olszyny o następujących numerach: 2855/4, 2855/7 oraz udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości złożonej z działki nr 2855/3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach” oraz nadania nowego Statutu.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028 Gminy Babice za I półrocze 2022 roku.
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
14. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad LV sesji Rady Gminy Babice.

sesja online