• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Aktualności - luty 2015

27 lutego 2015

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Babice zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne do składania ofert na zakup drewna olchowego na pniu, pozyskanego "samowyrobem" z działki nr 4324/69 obręb Włosień, gmina Babice. 
24 lutego 2015

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) SĄ WOLNE OD OPŁAT
23 lutego 2015

Informacja dotycząca sterylizacji i kastracji zwierząt domowych tj. kotów i psów z terenu Gminy Babice na rok 2015

W dniu 02 lutego  2015r. została podpisana umowa z p. Pawłem Kuć prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przychodnia Weterynaryjna „Primum” z siedzibą w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 16, 32-566 Alwernia - tel. 12 2586025, na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dot. sterylizacji i ka...
18 lutego 2015

ANKIETA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety
18 lutego 2015

I Sesja Strategiczna

6 marca 2015 r. I Sesja Strategiczna konwentu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015 - 2020
17 lutego 2015

V Sesja Rady Gminy Babice

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 4 marca 2015r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się V Sesja Rady Gminy Babice.
16 lutego 2015

"Klauzule społeczne"

Ogłoszenie o szkoleniu "Klauzule społeczne"
16 lutego 2015

UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”.
13 lutego 2015

Jak Zapusty to Zapusty!!!

By przegonić wszelkie smutki karnawału czas już krótki..."Dawniej w karnawale,i to wiedz mój drogi,to szły wiechcie z butów i drzazgi z podłogi..."
13 lutego 2015

Etnonawigacja - spotkania z żywą tradycją

Etnonawigacja to propozycja Muzeum cyklu spotkań z żywą tradycją, poprzez warsztaty i zabawę.
13 lutego 2015

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Domu Kultury w Olszynach

Stowarzyszenie Kultury, Sportu i Rozwoju wsi Olszyny, Wójt Gminy Babice, Rada Sołecka w Olszynach, Koło Gospodyń Wiejskich, Przedszkole Samorządowe w Olszynach, Zespół Szkół w Jankowicach, mieli zaszczyt zaprosić mieszkańców na imprezę słowno-muzyczną z okazji Dnia Babci i Dnia Dzi...
6 lutego 2015

Bezpłatne szkolenie w Chrzanowie i Nowym Sączu m.in. dla organizacji pozarządowych

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskie zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie "Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, itp.)" wraz z doradztwem grupowym i indywidualnym oraz wizytą studyjną!
5 lutego 2015

Zmarł Ryszard Moskała

Był sołtysem Zagórza przez dwie kadencje w latach 1999-2003 i 2003-2007. Radnym Gminy Babice w kadencji 2006-2010. Zasłużonym i aktywnym Druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
3 lutego 2015

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY BABICE z dnia 21.01.2015r.

Wójt Gminy Babice ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Babice