• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Projekt - "Aktywni i samodzielni na rynku pracy"

8 marca 2021

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY ”.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego.

 

W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

- Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy

- Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha

- Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium

- Płatne staże zawodowe

- Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego

- Opiekę nad osobami zależnymi - dofinansowanie

- Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL (Base, Profile, E-citizen)

- Zwrot kosztów dojazdu

 


ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

KRAKÓW
tel. 12-4187763
12-4187767
as.krakow@kolping.pl
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków

 

BRZESKO
tel. 512-718-654
12-4187781
as.brzesko@kolping.pl
Ul. Głowackiego 26
32-800 Brzesko

 

OŚWIĘCIM
tel. 512-718-056
12-4187782
as.oswiecim@kolping.pl
ul. 11-go Listopada 3F/1
32-600 Oświęcim

 

WADOWICE
tel. 512-718-298
12-4187783
as.wadowice@kolping.pl
Ul. Sienkiewicza 7
34-100 Wadowice