• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Tarcza antykryzysowa 2.0

22 kwietnia 2020

Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców ubiegających się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła zmiany w zakresie wsparcia polegającego na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Aktualnie o w/w pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie zapis dotyczący utrzymania zatrudnienia. Obecnie obowiązuje zapis dotyczący prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Przyjęta poprawka oznacza, że z mikroprzedsiębiorcami, którzy otrzymali pożyczkę lub złożyli wniosek na zasadach dotychczasowych, umowa będzie aneksowana, o czym Urząd będzie informował na bieżąco.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695)