• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Babice w roku szkolnym 2020/2021

28 stycznia 2020

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Babice.

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Babice w roku szkolnym 2020/2021


1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 17/2020 Wójta Gminy Babice
z dnia 24.01.2020r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2020/2021 – załącznik nr 1.
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępny jest także w danym przedszkolu lub szkole
z oddziałem przedszkolnym.
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym z przedszkoli Gminy Babice.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Babice

 

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice określa Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Babice z dnia 24.01.2020r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2020/2021 – załącznik nr 2.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .
Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole.


Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej Gminy Babice.

 


                                Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Babicach
                                   Lucyna Siba