• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Podzielona płatność - split payment

28 czerwca 2018

Gmina Babice, informuje, że od 1 lipca 2018 r. wszelkie płatności dokonywane przez Gminę Babice i jej jednostki organizacyjne na podstawie faktur zakupu będą realizowane na zasadach podzielonej płatności (split payment)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzającą m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491) wprowadza mechanizm podzielonej płatności.
W celu dochowania należytej staranności przy realizacji transakcji, tym samym dla bezpieczeństwa podatku VAT Gmina Babice podjęła decyzję o stosowaniu podzielonej płatności uwzględniając zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych".
Jednocześnie informujemy, iż Gmina będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki firmowe.
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z ustawą Bank nie prowadzi rachunku VAT do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzn. prywatnych rachunków osób fizycznych).
Po wejściu zmian w życie, płatność podzielona dokonana na konto osobiste, zostanie zwrócona przez bank odbiorcy na rachunek zleceniodawcy. Niezbędne stanie się więc posiadanie konta firmowego.

Wójt Gminy Babice
Radosław Warzecha