• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

5 kwietnia 2018

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że dnia 11 kwietnia 2018 r o godz. 17:00 w budynku Urzędu Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
3. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2018 – 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/341/2018 Rady Gminy Babice z dnia 9 marca 2018 r w sprawie zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące nowe wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice nr XLIII/340/2018 z dnia 9 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Babice i Olszyny.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.