• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

5 września 2017

Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103

wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:05

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu miarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 30 mm. Prognozuje się, że po południu 4.09 i w nocy 4/5.09 wystąpi zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 45 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.

Dyżurny synoptyk

Anna Woźniak

Godzina i data wydania

godz. 08:37 dnia 04.09.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie od 08:45/04.09 do 08:00/06.09.2017 opady od 35 mm do 50 mm, lok. 75 mm

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od 04.09 do 06.09, opady od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 75 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44