• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

X Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”

22 sierpnia 2016

Poszukiwani aktywnyi seniorzy z terenu Województwa Małopolskiego

Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.
Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2015 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.
Zgłoszenie kandydata należy wysłać na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2016 r. o godz. 16:00 (liczy się data stempla pocztowego).
Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora Plebiscytu.
W tym roku dodatkowo przewiduje się możliwość udziału kandydata w głosowaniu czytelników „Dziennika Polskiego” w kategorii:
- Działalność społeczna: seniorzy, którzy pomagają potrzebującym - organizują imprezy charytatywne, działają w wolontariacie, wspierają osoby niezaradne życiowo;
- Aktywność sportowa: seniorzy, którzy czynnie uprawiają sport, uczestniczą w zawodach amatorów, zdobywają nagrody w swoich dyscyplinach;
- Kultura: seniorzy, którzy tworzą - malują, piszą, rzeźbią, zajmują się rękodziełem;
- Nauka i Biznes: seniorzy, którzy czas na emeryturze wykorzystują na kontynuowanie działalności naukowej bądź prowadzenia własnej firmy, organizowanym przez Polska Press sp. z o.o. Udział w głosowaniu jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w pkt IV ust. 3 (Załącznik nr 4), na udostępnienie przez Organizatora Plebiscytu przesłanych formularzy zgłoszeniowych firmie Polska Press sp. z o.o. – wydawcy „Dziennika Polskiego”. Zasady udziału w głosowaniu określa regulamin opracowany przez Polska Press sp. z o.o.
Do końca października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników a na przełomie października i listopada odbędzie się gala wręczenia nagród.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: jmanka@rops.krakow.pl