• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Babice

28 listopada 2014
W wykonaniu postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Babice, w związku z treścią art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tj.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn .zm.) zawiadamiam, że dnia 1 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Babice p.111 ul. Krakowska 56 odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Babice
Porządek pierwszej sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Babice.
2. Wręczenie  zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Sprawdzenie kworum .
5. Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Gminy Babice.
6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
7. Przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
11. Przyjęcie Regulaminu Wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
13. Zgłaszanie kandydatów na Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
14. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Babice.
15. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babice.
16. Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Babice.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Ustalenie terminu obrad kolejnej Sesji Rady Gminy Babice.
19. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Babice.