• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ś L I M A K I ! ! !

5 lipca 2010

W przypadku masowego występowania ślimaków, tylko na glebę pozbawiona roślin lub na miedzach wokół plantacji i ogrodów można stosować . . .

1. W przypadku masowego występowania ślimaków, tylko na glebę pozbawiona roślin lub na miedzach wokół plantacji i ogrodów można stosować również nawozy o właściwościach parzących jak:
Sól potasowa w ilości 4 kg na 1 ar
Wapno palone pyliste w ilości 4 kg na 1 ar
Nie posypywać liści roślin uprawnych. Zabieg wykonać dwukrotnie wieczorem w odstępie 0,5 godziny stosując jednorazowo połowę zalecanej dawki nawozu.
2. Podstawowymi zabiegami ograniczającymi liczebność ślimaków są:
- osuszanie zbyt wilgotnych pól,
- likwidacja siedlisk poprzez usuwanie zbędnej roślinności oraz kompostów, a także stert drewna i kamieni z bezpośredniego sąsiedztwa pól (działek),
- usuwanie z pól (działek) chwastów i wywożenie ich poza obręb bezpośredniego sąsiedztwa,
- prawidłowe zabiegi agrotechniczne: wykonywanie podorywek, orki siewnej, wielokrotne bronowanie pól podczas słonecznej pogody, wczesny i głęboki siew, niszczenie niepożądanej roślinności na plantacjach.
3. Przed przystąpieniem do zabiegu preparatem ślimakobójczym należy zapoznać się z treścią etykiety instrukcji stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów oraz okresów prewencji i karencji.
4. Zabiegi mogą być wykonywane tylko przez osoby przeszkolone w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
5. Należy prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin.