• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja dla kreatywnych przedsiębiorców z terenu Gminy Babice

15 września 2009

2009-09-15
Pojawiła się szansa dla przedsiębiorców z terenu Gminy Babice na pozyskanie środków w związku z ogłoszonym 27 sierpnia 2009r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla mikroprzedsiębiorstw

     Pojawiła się szansa dla przedsiębiorców z terenu Gminy Babice na pozyskanie środków w związku z ogłoszonym 27 sierpnia 2009r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla mikroprzedsiębiorstw - Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie projektu w wysokości 20.000 – 200.000 zł. Nabór wniosków rozpocznie się 17 września i potrwa do 16 października 2009 r.
     Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
• unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
• modernizację środków produkcji,
• zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.
     Więcej informacji dla zainteresowanych na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, gdzie można również pobrać niezbędną dokumentację.