• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"

3 września 2009

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach – zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej: „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach – zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej: „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
     Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
     Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat Rzeczpospolitej Polskiej, biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
     Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca naszej gminy do oceny modelu własnego picia oraz odpowiedzi na pytanie- czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Przekażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.
     Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu.
     Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na ok. 4 miliony i jest tym samym ponad 4 razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu ( szacowana na ok. 863 tys.). Na potrzeby kampanii przygotowano: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury.
     Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy. Planujemy także lokalną debatę adresowaną do radnych gm. Babice, sołtysów, policjantów, nauczycieli, pedagogów ,duchownych,  pracowników socjalnych, przedstawicieli społeczności lokalnych i in. osób publicznych.
     Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodujący choroby i zgony ludzi na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem.
     Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100ml) lub kieliszek wódki (30ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji ( choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna), ale pokazanie kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.
     W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich 10 latach z 7,02 litra w 1998r. do 9,21 litra w 2007r. (dane GUS). Rośnie udział napojów spirytusowych w strukturze spożycia, a także liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
     W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymają materiały edukacyjne pod hasłem „ nie, bo tak” adresowane do młodych ludzi.
     Więcej informacji na temat kampanii uzyskacie Państwo, kontaktując się z Ambasadorem Kampanii Panią  Genowefą Brandys mianowaną  przez  PARPA.  
 
     ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU
                                
http://www.wyhamujwpore.pl/
http://www.wyhamujwpore.pl/Survey/test