• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Koło Pszczelarskie w Babicach

Koło zostało założone w 1982 roku. Obecnie liczy 29 członków, którzy posiadają około 300 rodzin pszczelich. W 2014 Kołu został nadany Sztandar, który skupia i jednoczy członków koła we wszystkich ważnych chwilach ich życia. W tym samym roku wydano książkę ”Bartnictwo, pszczelnictwo, pszczelarstwo w gminie Babice” autorstwa Pana Zenona Kędziory. Członkowie Koła uczestniczą w zebraniach, szkoleniach oraz wdrażają do pracy w pasiekach zagadnienia nowoczesnego pszczelarstwa. Poprzez organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych promujących pszczelarstwo. Uświadamiają znaczenie hodowli pszczół dla prawidłowego funkcjonowania środowiska naturalnego.
W roku 2019 obok Zespołu Szkół w Babicach dzięki Stowarzyszeniu Impuls oraz UG Babice utworzono ścieżkę edukacyjną “Gmina Babice na miodowym szlaku!” a cyklicznie od wielu lat na terenie Skansenu w Wygiełzowie organizowane jest Święto Miodu Powiatu Chrzanowskiego.
Pszczelarze Gminy Babice od kilku lat wspólnie z innymi pszczelarzami powiatu chrzanowskiego przy współpracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie realizują projekt odbudowy rodzin pszczelich.
Obecnie spotkania odbywają się w Babicach w Klubie RADAR ul. Zakopiańska 23 w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na których członkowie koła samodoskonalą się w sztuce pszczelarskiej oraz realizują zadania statutowe.


Zarząd Koła Babice:

Prezes - mgr Michał Martyna - tel.791070987, e-mail: michal07ma@interia.pl
Vice Prezes - Skarbnik - Jacek Pająk
Sekretarz - Adam Bartuś

40-lecie Koła Pszczelarzy w Babicach.

40-lecie Koła Pszczelarzy w Babicach.