• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, Jubileusz 100 - lecia urodzin

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 JUBILEUSZ 50 - LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO, JUBILEUSZ 100 - LECIA URODZIN

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa  o orderach i odznaczeniach tekst jednolity Dz. U z 1992 r. Nr 90 poz.450 ze zmianami
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów tekst Jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 277 poz. 2743 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Osoby, które zamieszkują na stałe na terenie Gminy Babice i w danym roku kalendarzowym obchodzą Jubileusz Złotych Godów
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowód osobisty męża i żony
- akt małżeństwa (jeśli był zawarty poza Babicami)
- oświadczenie o niekaralności
OPŁATY:
Brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Uroczystość wręczenia medali
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Medale zostają wręczone w ciągu 6 miesięcy od daty ich przyznania przez Prezydenta RP
TRYB ODWOŁAWCZY:
------------------------- 
INNE INFORMACJE:
Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia nie musi być dokonane osobiście przez jubilatów może dokonać tej czynności najbliższa rodzina.
W Gminie Babice uroczystość wręczania medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się raz w roku
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl 
WNIOSKI, FORMULARZE: