• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

E-urząd

"Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce"

Projekt realizowany jest od marca 2014 r. na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy gminami: Świątniki Górne, Babice, Liszki, Mogilany, Siepraw, Sułkowice, Sułoszowa oraz Powiatem Myślenickim i Fundacją STIWEK. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem internetu z dowolnego miejsca na świecie. W ramach projektu oraz po jego zakończeniu Urząd Gminy Babice będzie rozszerzał zakres dostępnych e-usług oraz stworzy w urzędzie stałe miejsce, gdzie będzie można potwierdzić Profil Zaufany.


E-usługi dostępne w Gminie Babice:

- Pismo ogólne do podmiotu publicznego - FORMULARZ
- Deklaracja na podatek od środków transportowych - FORMULARZ
- Dopisanie do spisu wyborców - FORMULARZ
- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - FORMULARZ
- Ustalenie warunków zabudowy - FORMULARZ
- Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego - FORMULARZ
- Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu - FORMULARZ
- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - FORMULARZ
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - FORMULARZ
- Podatek leśny
deklaracja
informacja
- Podatek rolny
deklaracja
informacja
- Podatek od nieruchomości
deklaracja
informacja
 
 
Więcej informacji na temat e-usług, zakładania Profilu Zaufanego oraz samej platformy ePUAP mogą Państwo uzyskać w Naszym Urzędzie oraz na stronie www.epuap.gov.pl
URZĄD GMINY BABICE
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
tel: /32/ 6134013
e-mail: poczta@babice.pl

Zachęcamy Państwa do założenia konta na Platformie ePUAP oraz Profilu Zaufanego

Portal Interesanta został stworzony w ramach projektu "Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce". Portal Interesanta, to szereg funkcji związanych z udostępnianiem informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.

 

Wybrane usługi informacyjne dostępne za pośrednictwem portalu:

- dane statystyczne
- sprawdzenie zobowiązania wobec gminy
- sprawdzenie naliczenia za usuwanie odpadów
- sprawdzenia danych zawartych umów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów cywilno-prawnych
- sprawdzenie informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach
- weryfikacja danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej i niewykorzystanych limitach
- weryfikacja poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych
- pobranie wzorów procedur, wniosków i innych dokumentów wykorzystywanych w czynnościach administracyjnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Babice

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie EPUAP;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00 oraz piątek 7:00-14:00 na Dziennik Podawczy mieszczący się w pokoju nr 1 w budynku Urzędu Gminy w Babicach ul. Krakowska 56 na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT, SXW
b. XLS, ODS, SXC
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.