• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Zawiadomienie o LXIX Sesji Rady Gminy Babice

18 października 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111)

odbędzie się LXIX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIX sesji Rady Gminy Babice.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wolne wnioski.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki numer 2362/9 położonej w Rozkochowie, będącej własnością Gminy Babice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami  Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania „Skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Babicach”
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Babice w roku szkolnym 2022/2023.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Gminy Babice.

sesja online