• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Gminy Babice

22 grudnia 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Babice, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
c) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2023,
- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030. 
d) Przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu Budżetu Gminy Babice na rok 2023, dyskusja oraz głosowanie nad autopoprawką.
e) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej na rok 2023 wraz z uwzględnioną autopoprawką.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2029.
a) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
b) Przedstawienie autopoprawki Wójta do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2029, dyskusja oraz głosowanie nad autopoprawką.
c) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030 wraz z uwzględnioną autopoprawką.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Babice.
8. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Gminy Babice.

sesja online