• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozpoczęły się rozliczenia podatku PIT za rok 2022.

22 lutego 2023

Warto pamiętać również o swoim miejscu zamieszkania i mieć swój udział w jego rozwoju.

Podatek dochodowy PIT nie trafia wyłącznie do skarbu państwa.       
Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy są podatki płacone przez Mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – to ok. 38 % podatku z rocznych rozliczeń podatkowych PIT trafia do budżetu gminy.

Jeżeli Gmina Babice jest miejscem Państwa zamieszkania zachęcamy do wpisania tego w formularzu PIT.
Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Babice, będzie miał udział w jej dalszym rozwoju poprzez zwiększenie  finansowania:
- inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- modernizacji i rozwoju dróg, chodników i oświetlenia ulicznego,
- finansowania rozwoju oświaty, kultury i sportu,
- zadań z zakresu ochrony środowiska,
- zadań z zakresu opieki społecznej,
- podniesienie komfortu życia mieszkańców,


Co należy zrobić:
* swoje rozliczenie roczne PIT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie  ul. Garncarska 9 32- 500 Chrzanów,
- w części A wpisać - Urząd Skarbowy w Chrzanowie,
- w części B wskazać - adres zamieszkania na terenie Gminy Babice,
* zaktualizować dane o miejscu zamieszkania za pośrednictwem formularza aktualizacyjnego ZAP-3, który można składać cały rok,
* poinformować o miejscu zamieszkania swojego pracodawcę, 
* im więcej osób mieszkających w naszej gminie będzie wskazywało w rozliczeniu rocznym PIT swoje faktyczne miejsce zamieszkania, tym gmina będzie miała większe możliwości finansowe na realizację swoich zadań. 
* nie zapomnij również przeznaczyć 1,5% na nasze lokalne Organizacje Pożytku Publicznego 


Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych - Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl

Rozliczenie PIT