• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Jankowicach

4 października 2023

03 października br. odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Jankowicach.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście reprezentujący instytucje szczebla państwowego, wojewódzkiego i powiatowego, gminne władze samorządowe, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, uczniowie oraz nauczyciele. Uroczystość uświetnił wspaniały program artystyczny i sportowy przygotowany na tę okazję przez uczniów, który zaprezentował ich niezwykłe talenty i umiejętności. 
Nowa sala składa się ze zwartej zabudowy dwóch brył: wyższej od strony wschodniej, w której mieści się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, w niższej mieści się zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z magazynem i pokojem dla nauczycieli w-f. Powstały obiekt umożliwia uprawianie różnych dyscyplin i aktywności sportowych, ale przede wszystkim umożliwi dzieciom uczęszczającym do szkoły dostęp do podstawowej infrastruktury sportowej, uczestnictwo w zajęciach w-f i aktywnościach fizycznych w godnych warunkach.  Obiekt jest przeznaczony do uprawiania różnych dyscyplin sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, gimnastyka i inne. Zrealizowana inwestycja była ogromnie ważna i od wielu lat oczekiwana przez społeczność gminy Babice i przyczyniła się do rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

 


Zadanie inwestycyjne dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach”
Wartość dofinansowania: 1 597 800,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 4 065 267,44 zł.

 

 


W najbliższym okresie zakończy się również kolejna inwestycja - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jankowicach polegająca na budowie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową.

 

Sala gimnastyczna wraz z wielofunkcyjnym boiskiem będzie stanowić pełny kompleks sportowy umożliwiający uprawianie wielu aktywności ruchowych.