• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027

20 lutego 2023

Zapraszamy na spotkanie w dn. 27 lutego 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej MOKSiR w Chrzanowie. 

Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego, w tym strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.

 

Konsultacje społeczne odbędą się dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej MOKSiR w Chrzanowie. 

 

Określone w strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji Chrzanowskiej oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii serdecznie zapraszamy w szczególności mieszkańców Aglomeracji Chrzanowskiej, samorządy partnerskie i sąsiadujące, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Aglomeracji Chrzanowskiej.

Zapraszamy!