• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Reprezentanci Babic, Powiatu i LGD z wizytą w Austrii

7 lutego 2012
Reprezentanci Babic, Powiatu i LGD z wizytą w Austrii w dniach 14 – 16 stycznia 2012r.
W roku bieżącym minie 7 lat od podpisania porozumienia o nawiązaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Babice i Gminą Pischelsdorf w Austrii. Dotychczasowa współpraca służy wymianie doświadczeń i dotyczy głównie obszaru edukacji, kultury i sportu. To nie tylko spotkania i udział w organizowanych wydarzeniach przedstawicieli i reprezentantów obu gmin, ale także wymiana doświadczeń i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.
W dniach 14 – 16 stycznia br. mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu obu zaprzyjaźnionych gmin. Odpowiadając na zaproszenie przedstawicieli Gminy Pischelsdorf oraz miejscowej Polonii, w trakcie spotkania Noworocznego w Graz, swoje umiejętności zaprezentował Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „MAŁOPOLANIE”. Wysokie umiejętności, zaangażowanie oraz pasja „Małopolan” zrobiły ogromne wrażenie na licznie zgromadzonej widowni, której większa część stanowiła zamieszkała w okolicy Polonia. Ludzie związani z naszym krajem, czy nawet regionem, byli wyraźnie wzruszeni i wdzięczni za zaprezentowaną cząstkę polskości. Występ polegał na zaprezentowaniu najbardziej charakterystycznych tańców i pieśni ludowych oraz ze względu na czas wizyty wspólnie odśpiewanych kolęd. W spotkaniu wzięli udział także Honorowy Konsul Polski w Austrii Pan Gerold Ortner oraz przedstawiciel konsulatu Polski w Graz. Wśród przybyłych gości był również Burmistrz Pischelsdorfu Pan Erwin Marterer. Nasza młodzież miała także okazję zwiedzić Graz oraz zobaczyć gminę partnerską Pischelsdorf.
Wyjazd ten stał się okazją do spotkania przedstawicieli Gminy Babice i Powiatu Chrzanowskiego z reprezentantami Gminy Pischelsdorf, ale także do przeprowadzenia kluczowych rozmów na temat podjęcia współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu Steiermarku w Austrii oraz LGD "Partnerstwo na Jurze". Po zaprezentowaniu podejmowanych działań przez obie grupy omówiono główne zamierzenia i plany na przyszłość. Pan Jerzy Kasprzyk prezes chrzanowskiego LGD „Partnerstwo na Jurze” wręczył oficjalny list intencyjny swoim odpowiednikom ze strony austriackiej tworząc fundament pod podjęcie międzynarodowej współpracy pomiędzy obiema grupami. Wynikiem wspólnego spotkania było ustalenie polegające na stworzeniu specjalnych grup roboczych mających na celu wytyczenie wspólnych kierunków bieżącej i przyszłej współpracy. Pierwsze robocze spotkanie ma się odbyć już w marcu br. i ma na celu określenie wszelkich szczegółów, zasad oraz płaszczyzn dotyczących tejże współpracy.