• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2023

W dniu 13 października 2023r. w Gminie Babice odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez Pana Radosława Warzechę Wójta Gminy Babice następujący goście:
- Pani Katarzyna Dworak – Skarbnik Gminy Babice
- Pan Jan Kędziora – Sekretarz Gminy Babice 
- Pan Tadeusz Biel – Przewodniczący Rady Gminy Babice
- Pan  Krzysztof Sadowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Babice
- Pani Lucyna Siba - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Babicach
- Pani Agata Pałka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach
- Pani Małgorzata Jarczyk - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego o/Chrzanów 
- Pan Marcin Kaszuba - Przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność 
- dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, nauczyciele emerytowani i pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach.
Z okazji święta wystąpiły na uroczystości uczennice z Zespołu Szkół w Mętkowie prezentując wiersze i piosenki oraz swoje umiejętności wokalne i gry na instrumentach.
Z okazji święta Wójt złożył gratulacje wszystkim pracownikom oświaty, wyrazy wdzięczności i szacunku oraz uznania dla wykonywanej pracy. Życzył przede wszystkim zdrowia, zadowolenia na co dzień oraz ciągłych sukcesów zawodowych jak również satysfakcji i społecznego uznania.
Na ręce Pani Krystyny Osadzińskiej oraz Grażyny Bąby, jako przedstawicieli środowiska szkolnego w Gminie Babice, Wójt Gminy złożył podziękowania za trud wieloletniej  pracy oraz wręczył kwiaty. 
Gratulacje oraz kwiaty z okazji nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego przyjęła Pani Jadwiga Ring – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zagórzu a także  gratulacje z okazji nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego przyjęła Pani Justyna Mamoń – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Olszynach 
Wręczono gratulacje i dyplomy dla nagrodzonych nauczycieli:
- Pan Remigiusz Paliwoda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Jankowicach 
- Pani Renata Sadowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Olszynach 
- Pani Ewa Nowotny – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu
- Pani Joanna Szyndler – Salgueiro – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jankowicach
- Pani Magdalena Perończyk – Nauczyciel Zespołu Szkół w Babicach
- Pani Olga Kwiatkowska – Nauczyciel Zespołu Szkół w Mętkowie