• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ankieta dot. zapotrzebowania na OZE

8 lutego 2024

Ponawiamy prośbę o wypełnienie, bądź aktualizację złożonych ankiet. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Babice,

zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykonania instalacji OZE na budynkach mieszkalnych do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać zapotrzebowanie na rodzaj i ilość instalacji w Gminie Babice. Prosimy również o ewentualną aktualizację ankiet złożonych w roku 2023. 
Wypełnienie ankiety pozwoli Urzędowi Gminy Babice zgromadzić podstawowe informacje o Państwa nieruchomości, instalacji OZE, którą chcieliby Państwo mieć u siebie, w kontekście spełnienia warunków wymaganych do spełnienia przez programy dotacyjne. Zebrane dane będą podstawą do starania się o środki w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych. Informacje dotyczące warunków i wysokości dofinansowania będą przekazywane na bieżąco w miarę możliwości pozyskania przez gminę środków. 

Ankiety należy składać w terminie do 26 lutego 2024 r.:
- osobiście na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku.
- poprzez przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice. 
- elektronicznie poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ankiety na adres mailowy: oz@babice.pl.