• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Nr PESEL dla obywateli Ukrainy

15 marca 2022

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, rozpocznie się w środę (16 marca).

 Kto może wnioskować o PESEL w związku z wojną w Ukrainie?

Wniosek o PESEL może złożyć każdy, to:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Dane, które należy wpisać  we wniosku to:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

W sytuacji kiedy wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaje się również dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Dokumenty do wniosku o PESEL:

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba będzie okazać:

 • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości
 • w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie
 • może być to także dokument unieważniony
 • w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, (oświadczenia będzie skuteczne tylko wtedy kiedy okaże się że wnioskujący nie ma dokumentu tożsamości. Oświadczenie będzie nieskutecznie w sytuacji kiedy okaże się że  po weryfikacji z systemem Straży Granicznej osoba wnioskująca jest zarejestrowana w tym systemie i dysponuje dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości).

Do wniosku potrzebne będzie też zdjęcie, które musi spełniać określone w prawie wymagania.

Zdjęcie do wniosku o PESEL:

Do wniosku o nadanie numeru PESEL wnioskujący będą musieli przedłożyć zdjęcie, które spełnia wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek
 • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice
 • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

  Odciski palców do numeru PESEL:

Zgodnie z przyjętymi przepisami przy składaniu wniosku będą pobierane odciski palców.  Odciski palców będą pobierane u osób powyżej 12 roku życia.

Wniosek o PESEL składany w imieniu dziecka:

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Wniosek należy złożyć osobiście. Poniżej wzór wniosku o nadanie nr PESEL.

 

Szczegółowe informacje w języku ukraińskim są dostępne na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel--usluga-dla-cudzoziemcow-ua

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babicach przy ul. Krakowskiej 56, pokój nr 103 lub telefonicznie pod nr 32 613 40 13 wew. 23 w godzinach pracy urzędu, tj. pon. 7.00-16.00, wt.-czw. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00.

 

Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk podczas wizyt w urzędzie i załatwianiu formalności.