• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Badania archeologiczne metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP)

11 marca 2022

W ramach realizacji „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022” na części obszaru gminy Babice planowane jest przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP).

AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od ponad 40 lat. Jego celem jest zarejestrowanie wszystkich stanowisk archeologicznych czytelnych na powierzchni gruntu lub znanych z materiałów archiwalnych oraz stworzenie jednolitego archiwum dokumentacji dla całego kraju.

 

Planowana powierzchniowa prospekcja archeologiczna odbędzie się wiosną i jesienią bieżącego roku i polegać będzie na przejściu pól i obserwacji powierzchni terenu.

 

Więcej informacji poniżej: