• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Bezpłatne porady prawne

7 lutego 2022

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.

W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja. 

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie zatrudniali pracowników).

 

Osoba, która chce skorzystać z pomocy udzielanej w sposób opisany powyżej powinna się zarejestrować telefonicznie  pod numerem telefonu: 32 625 79 64, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie lub elektronicznie pod adresem np. ms.gov.pl/zapisy w celu umówienia wizyty.

 

Informujemy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w terminie od 31.01. do 28.02.2022 r. są prowadzone zdalnie!