• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice

26 stycznia 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 2 lutego 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z ochroną gatunkową zwierząt.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki
nr 1113/5 położonej w Babicach, będącej własnością Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

Sesja online