• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gminie Babice w roku szkolnym 2022/2023

18 stycznia 2022

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Babice.

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli w Gminie Babice w roku szkolnym 2022/2023
1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Babice przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
3. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu .
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXX/210/2017 Rady Gminy Babice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 8/2022 Wójta Gminy Babice z dnia 11.01.2022r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1
Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola został określony Zarządzeniem nr 11/2022 Wójta Gminy Babice z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Babic, a także dostępny jest w każdym przedszkolu .
Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym z przedszkoli Gminy Babice.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Babice

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Babice.
Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babice określa Zarządzenie nr 8/2022 Wójta Gminy Babice z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz do pierwszych klas szkol podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w jednostkach prowadzonych przez Gminę Babice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej jednostki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów .

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej Gminy Babice.

 

Lucyna Siba
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach