• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

5 stycznia 2022

Przypominamy Mieszkańcom o konieczności składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji do CEEB. Można to zrobić na dwa sposoby:

- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany. 

-  w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy w Babicach albo wysyłając tradycyjną pocztą. 

 

Obowiązek ten należy wypełnić w ciągu 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022 r. Jeżeli ktoś wymienia źródło ciepła po dniu 1 lipca ma na zgłoszenie tego faktu tylko 14 dni!