• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Nowe laptopy dla szkół z gminy Babice

23 kwietnia 2021

Wójt Gminy Babice – Radosław Warzecha przekazał kolejne 25 szt. laptopów uczniom szkół gminy Babice. Zakupiony sprzęt ma na celu ułatwić naukę zdalną.

 

Realizacja zakupu była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez zakup sprzętu komputerowego o łącznej wartości 75.000,- zł, umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i skutkami koronawirusa. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu ma usprawnić zdalne nauczanie w czasie pandemii.