• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Pozarządową

22 kwietnia 2021

Dowiedz się wszystkiego co potrzebujesz by skutecznie działać społecznie.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Zachęcamy Państwa do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.

Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji. Szczegółowe programy oraz informację o prowadzących znajdą Państwo w osobnych załącznikach.

Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie:

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

Harmonogram szkoleń:

1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 11.05.2021 godz. 17.00-20.00

· Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań

· Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem

· Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym

· Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit

· Kto może założyć organizację?

· Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?

· Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?

· Jak sfinansować działania organizacji?

· Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPy_QJ0-KEKeU4YI7jhrgApDJdAMXztAWTkUa5hTWxryMpYQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

2. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie

18.05.2021 godz. 17.00 – 20.00

· Integracja – ja i planowanie?

· Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery

· Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)

· Misja organizacji

· Podsumowanie i zakończenie

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwMCSnLG7a4Z1_6i5ryFpsaelP0JP4HO2Te28VYQ-2G_csw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

3. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

25.05.2021 godz. 17.00-20.00

· Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie

· Rola władz w organizacjach pozarządowych

· Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania

· Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów

· Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

 

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTPdnNvMfoLhZqIcHxu8ynUGXZ4p1c7EnHGEPWc92GFDP60A/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

 

4. Źródła finansowania NGO - 1.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice

· Granty i dotacje

· Darowizny i sponsoring

· Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVaDQ9aEMcY4ZFE_2Ml4rZZWh-KqPeGd6lK582Pf5GTi3zg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

5. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu 9.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu

· Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia

· Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej

· Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6k13OXxTJOJvdhq1nUOzy3ffitrcmvxaF_nuk0P8rM08xVw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

6. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 23.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?

· Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.

· Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów

· Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu

· Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5cJwmgjULRW7bEinGRSnIA8Yv-6ntIhxb27tqzZzG9mZhg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

 

7. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 30.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy

· Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego

· Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.

· Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.

· Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7t3ibKTfZTm23ZtnHbzSvBhR-nc3zf8VcKxVZQ7ZFOFeZg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

 

8. Księgowość i zarządzanie finansami NGO - 8.07.2021 godz. 17.00 – 20.00

 

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę

2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi - warunki

3)Procedury wewnętrzne:
- Czym jest polityka rachunkowości
- Sprawny obieg dokumentów
- Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
- Współpraca zarządu z księgowością
- Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
- Sprawozdawczość finansowa i podatki

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LLbSE-vzorSkL-1-mUTSNGTBAP0GwULNWRo4sM0uyyvWqA/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona