• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

23 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 23 kwietnia 2021 r. do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.

 

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.


Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl