• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Retencja polderowa w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły

12 marca 2021

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 10 marca 2021 r. przeprowadził spotkanie informacyjne rozpoczynające proces konsultacji Projektu pn. „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

W ramach programu ma powstać 10 obiektów retencyjnych (polderów) oraz 2 zbiorniki przeciwpowodziowe wielozadaniowe. Na terenie Gminy Babice planowana jest budowa trzech polderów tj.: „Mętków II”, „Olszyny” i „Rozkochów”. Inwestycja ta ma na celu zmniejszenie zagrożenia i ryzyka powodziowego w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa i doliny Wisły powyżej miasta. Zasięg redukcji ryzyka powodziowego obejmie również odcinek doliny Wisły, aż do ujścia Dunajca.

 

Planowany okres realizacji projektu, to lata 2021 – 2026.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało specjalną stronę opisującą zamierzenie oraz umożliwiającą osobom zainteresowanym zabranie głosu: http://www.wislakonsultacje.pl. Przez formularz na stronie od 22 marca br. będzie możliwa, również rejestracja na spotkanie konsultacyjne w formie webinarium.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją oraz zachęcamy do zgłaszania uwag, co do w/w przedsięwzięcia pod dostępnym linkiem.

 

Planowane poldery na terenie Gminy Babice: