• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dofinansowanie do zakupu laptopów dla szkół z Gminy Babice

4 marca 2021

Gmina Babice pozyskała kolejne 75 000 zł na zakup laptopów dla szkół podstawowych w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi realizację zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Babice.