• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXV sesja Rady Gminy Babice

17 lutego 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Babice. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice 2021 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Babice nieruchomości o numerach: 1852, 1853/2, 1854/1, 1857/1, 1856, 1857/1, 1857/2 położonych w obrębie Zagórze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek numer 1191/6, 2639/9, 1188/15, położonych w obrębie Jankowice, będących własnością Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Babice w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice.

 

Transmisja online