• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice

20 listopada 2020

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2020 r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice.
8. Informacja o cenie 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego oraz o cenie 1 m3 drewna do celu ustalenia podatku leśnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Babice na lata 2020-2035”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Babice z dnia 30 września 2016 r.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

 

Transmisja online