• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

OSTRZEŻENIE !!!

27 kwietnia 2020

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

W związku z pojawiającymi się sygnałami o telefonach do uczestników projektu pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z prośbą o wpłacanie pozostałej kwoty wkładu własnego na podany telefonicznie numer konta bankowego informujemy, że takie działanie jest NIEDOPUSZCZALNE i jest próbą wyłudzenia pieniędzy od mieszkańców.


W żadnym wypadku nie należy wpłacać pieniędzy w powyższy sposób.


Informujemy, że uzupełnienie wpłaty na poczet wkładu własnego, zgodnie z zawartą umową nastąpi na pisemne wezwanie skierowane do mieszkańca bezpośrednio z Gminy Babice, w której montowana będzie dana instalacja OZE. Dodatkowo wpłata wnoszona będzie na rachunek bankowy wskazany w zawartej z mieszkańcem umowie, chyba że w zawiadomieniu znajdzie się inna informacja.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy mieszkańców, aby zwracać się bezpośrednio do Urzędu Gminy Babice.
Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zetknęli się już z takim zdarzeniem – tzn. telefonem z informacją o wpłacie pozostałej części wkładu własnego, o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy Babice pod numerem telefonu 326201125 wew. 52