• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

17 kwietnia 2020

Nabór wniosków na pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

Starać się można o:

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy - TUTAJ,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników - TUTAJ,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - TUTAJ.

 

Wnioski można składać do 28.04.2020 roku.

Dokumenty w formie papierowej można złożyć w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w głównym wejściu do Urzędu Pracy w Chrzanowie, ul. Słowackiego 8, 32 –500 Chrzanów lub przesłać drogą pocztową.
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie: 32-7533871, 32-7533834