• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii

15 kwietnia 2020

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

W związku z realizacją projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Gmina Babice jako Partner projektu informuję, że:
- obecnie w dalszym ciągu w trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – trwają uzupełnienia oferentów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- na dzień dzisiejszy jeden z oferentów złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i trwa wyznaczenie terminu rozprawy; należy się spodziewać, że oferenci, którzy zostaną wykluczeni z przyczyn nie spełnia warunków technicznych, również takie odwołanie złożą;
- po rozpatrzeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą wszystkich odwołań do firm z pierwszych miejsc w poszczególnych częściach, które pozostaną w postępowaniu przetargowym zostaną wysłane wezwania do uzupełnienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- w związku z obecną sytuacja dotyczącą ogłoszonego stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju i wynikającymi z tego obostrzeniami, wszystkie działania związane z audytami zostały wstrzymane do czasu kiedy możliwe będzie ponowne bezpieczne, zarówno dla mieszańców jak i wykonawcy wejście na obiekty mieszkalne.

 

Szczegóły dostępne pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1677072,przetarg-nieograniczony-montaz-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-na-terenie-gmin-nowy-targ-mias.html