• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Duża szansa na dalszą kanalizację Babic

30 stycznia 2020

Jesienią 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił II nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Wnioski należało składać do 14 listopada 2019 r. Gmina Babice podjęła intensywne działania, które ostatecznie zakończono złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operację pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Babice”. Celem operacji jest dalsze uzupełnianie brakującej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gwarantującej poprawę jakości życia, wzrost poziomu ochrony środowiska oraz dalszy rozwój obszaru Gminy Babice poprzez rozbudowę 3,220 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę 0,318 km sieci wodociągowej. Powstanie sieci kanalizacyjnej w Babicach planuje się w rejonie ulic: Zamkowej, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, M. Skłodowskiej – Curie, Kardynała Wyszyńskiego, Topolowej, Spółdzielczej i obejmować będzie budowę przepompowni ścieków wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz zjazdem z drogi publicznej. Rozbudowa sieci zgodnie z dostarczonymi porozumieniami umożliwi wykonanie 79 przyłączy indywidualnie przez mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej (Szkoły, Przedszkola i Urzędu Gminy). Przebudowa sieci wodociągowej w Babicach przy ul. Krakowskiej pozwoli na przełączenie 16 istniejących przyłączy.

 

Planowany łączny koszt inwestycji wynosi: 3 481 098,86 zł przy wnioskowanej kwocie pomocy: 1 803 211 zł.

 

23 stycznia 2020r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy. Gmina Babice uzyskała 7 pozycję na liście, co oznacza, że przeszła do kolejnego etapu oceny wniosku. Wniosek będzie sprawdzany m.in. w zakresie: spełnienia warunków przyznania pomocy, danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dokumentacji.