• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

IX sesja Rady Gminy Babice

17 kwietnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się IX sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chrzanowskiego działek położonych w obrębie Zagórze o nr ewidencyjnych: 525/2, 732/3, 784/1, 785/4, 1081/6 wpisanych do KR1C/000611169/9, stanowiących własność Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek: 313/8 o pow. 0,0324 ha, 313/9 o pow. 0,0524 ha, położonych w obrębie Zagórze na powiększenie nieruchomości nr: 313/5, 2832.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Babice, zajęte pod inwestycję drogową (obwodnica Babic) w obrębach Babice, Jankowice.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2018.
10. Sprawozdanie okresowe z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015 – 2020.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy Babice.

 

TRANSMISJA ONLINE