• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin ...

9 kwietnia 2019

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020

Planowane rezultaty:
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4053,07MWhe/rok
- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 12 278,9 MWh/rok
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3560 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

1175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
2385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem: 52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane: 48 092 932,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 28 855 759,18 zł

Gmina Babice w swoim zakresie przewiduje montaż:
- 19 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,15MW
- 22 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,07 MW
- 51 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,18MW
- 11 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 0,25 MW