• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

STOP WYPALANIU TRAW

8 kwietnia 2019

Wypalając trawy niszczysz: rosliny, zwierzęta, glebę oraz stwarzasz zagrożenie pożarowe dla łąk, lasów, domów i ludzi

Co roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów związanych z wypalaniem traw oraz nieużytków rolnych. Jest bardzo szkodliwe, groźne i niebezpieczne. Przede wszystkim wypalanie stanowi jedną z głównych przyczyn zatruwania nadmiernie już zanieczyszczonej atmosfery.
Po zimie trawy są wysuszone przez co palą się dużo szybciej, a w rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Bardzo często pożary wymykają się spod kontroli i przemieszczają się w kierunku pobliskich lasów i gospodarstw domowych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Nieodwracalne szkody ogień wyrządza również w środowisku naturalnym. Zabija zwierzęta, niszczy rośliny i ziemię.

Wypalanie traw jest prawnie zabronione. Powoduje nie tylko szkody dla przyrody, ale i dla ludzi. Do negatywnych skutków wypalania traw zalicza się:
- podczas pożarów mogą zginąć ludzie,
- zatruwanie atmosfery,
- wypalanie traw pobliskich lasów i terenów zabudowanych, przez co może wystąpić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
- może utrudniać poruszanie się po drogach – zadymienie,
- dobrze widoczny ogień, powoduje lęk i stres u osób - zwłaszcza starszych,
- bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt,
- każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja sporo kosztuje.

Wypalanie traw nie dość, że jest środowiskowo szkodliwe, to także karalne.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) określa:
§ Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
§ Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Należy również pamiętać, że ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129) mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Jeśli zauważysz pożar zaalarmuj straż pożarną – 998, lub dzwoń do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numer 32 625 00 00.