• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ankieta dla mieszkańców

29 października 2018

Wyniki ankiety posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo na Jurze" do końca roku 2018 musi przeprowadzić wewnętrzną ewaluację on going w celu oceny trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności podejmowanych działań. Chcąc uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki musimy dysponować jak największą ilością wypełnionych ankiet. Wyniki ankiety posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Wypełnioną ankietę należy:
- odesłać na adres mailowy: biuro@partnerstwonajurze.pl, lub
- przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” ul. Focha 3,32- 500 Chrzanów, lub
- doręczyć osobiście do biura LGD ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, pokój 202