• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LII sesja Rady Gminy Babice

19 października 2018

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 października 2018 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Babice:


1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad LII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacja zbiorową na liniach 38 i B’ w roku 2018 oraz przedłużenia kursów na liniach „17a” i „32a” w soboty, niedziele i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec – wrzesień 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny działki nr 1298/1 o powierzchni 0,1388 ha położonej w obrębie Zagórze stanowiącej własność Gminy Babice.
9. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Gminy Babice.