• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Środki na odnawialne źródła energii przyznane

18 października 2018

Gmina Babice otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Babice wraz z innymi gminami otrzymała dofinansowanie w ramach zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. Zadanie dotyczące gospodarstw domowych znajdujących się na obszarze Gminy Babice obejmuje dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w łącznej liczbie: 103 szt. zestawów OZE, w tym: 19 szt. zestawów kolektorów słonecznych, 51 szt. zestawów fotowoltaicznych, 22 szt. powietrznych pomp ciepła i 11 szt. kotłów biomasowych. Realizacja zadania rozpocznie się w 2019r.

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Regionalna polityka energetyczna”, Działanie 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałanie 4.1.1. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych“