• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

4 października 2018

Oddaj swój głos na promocję potencjału gminy Babice

Zadanie skierowane do mieszkańców gminy Babice, szczególnie uczniów i przedszkolaków mające na celu podniesienie świadomości i wiedzy społeczności lokalnej gminy Babice nt historii, kultury, tradycji i potencjału miejsca w którym żyją oraz promocję potencjału gminy Babice poprzez organizację na terenie gminy Babice wystaw lokalnych amatorów-pasjonatów fotografii, wydanie publikacji Gmina Babice - skrzynia skarbów!, spotkań z tradycją/historią oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu: ilustratorskich połączonych z wydaniem publikacji Legendy gminy Babice, animacji filmowej, wokalnych połączonych z nagraniem płyty, kuchni regionalnej, regionalnych, z zakresu opracowania questów, 5 wystaw oraz publikacja Gmina Babice - skrzynia skarbów w nakładzie 1000 egz. ma na celu promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego gminy Babice.

Każda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:
a) elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie)
b) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach lub punktach stacjonarnych. Wykaz wszystkich punktów dostępny jest pod adresem: pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
c) korespondencyjnie na adres Urzędu lub jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ważne! Można oddać 1 głos na dowolne zadanie w subregionie, w którym się mieszka – nie trzeba być zameldowanym.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bo.malopolska.pl

 

ODDAJ SWÓJ GŁOS