• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XLVIII sesja Rady Gminy Babice.

19 czerwca 2018

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Babice:
1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, prywatnej w Zagórzu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Babice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babice” do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Babice.