• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rusza budowa obwodnicy

5 kwietnia 2018

Budowa obwodnicy miejscowości Babice w nowym przebiegu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780

Urząd Gminy Babice informuje, że w dniu 26 marca 2018 r., została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 01/2018 znak: WI.XI.7820.1.7.2018.MS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Babice w nowym przebiegu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 od km 1+176 odc. ref. 180 (km rob.0+000) do km 0+790 odc. ref. 160 (km rob. 4+744,91) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 780 na odcinkach: od km 1+095 odc. ref. 180 do km 0+108 odc. ref. 190 (ul. Oświęcimska) i od km 0+730 do km 0+860 odc. ref. 160 (ul. Krakowska) oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach Wygiełzów i Babice Gmina Babice oraz miejscowości Kwaczała gmina Alwernia powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. Wykonawca robót – firma SKANSKA przystąpił do robót przygotowawczych w terenie.

 

Obwodnica Babic będzie mieć 4,8 km długości o szerokiej na 7 m jezdni i dwóch pasach ruchu. Przebiega głównie przez nieużytki rolnicze i pola uprawne. Początek nowej trasy będzie zlokalizowany na zachód od Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z droga powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego), które będzie przebudowane na rondo. Koniec inwestycji to włączenie do istniejącej DW 780 (ul. Krakowska). W ramach zadania Skanska wykona jeszcze dwa ronda. Jedno powstanie na przecięciu projektowanej obwodnicy z istniejącą DW 781 (ul. Zakopiańska) oraz na jej końcu. Wzdłuż trasy pojawią się bezpieczne pobocza, droga serwisowa, oświetlenie oraz system odwodnienia całej trasy. Wybudowane zostaną również dwa mosty – jeden nad potokiem Płazanka, drugi nad Zmornicą.